רשימת השחקנים

ניקוד שחקנים - דף 11

מצא את השחקנים המובילים לפי פרמטרים..

יש לבחור בין חיפוש לפי שם / סטים איידי:
# Nickname Steam ID XP MVP Kills Deaths Gathers
501no nickSTEAM_0:1:444575876150000
502no nickSTEAM_0:1:537713789150000
503no nickSTEAM_0:1:539942980150000
504no nickSTEAM_0:1:196808951150000
505no nickSTEAM_0:1:34189932150000
506no nickSTEAM_0:0:540551751150000
507Arena-A.DinSTEAM_0:0:53708345915012201
508no nickSTEAM_0:1:21725961150000
509no nickSTEAM_0:0:545439267150000
510no nickSTEAM_0:0:541996295150000
511no nickSTEAM_0:0:20782080150000
512no nickSTEAM_0:1:75182998150000
513no nickSTEAM_0:1:216117153150000
514no nickSTEAM_0:0:5936048150000
515no nickSTEAM_0:0:187837922150000
516no nickSTEAM_0:0:463286551150000
517no nickSTEAM_0:0:21960642150000
518no nickSTEAM_0:0:39753909150000
519no nickSTEAM_0:0:36631461150000
520no nickSTEAM_0:0:545702139150000
521no nickSTEAM_0:0:209881083150000
522Arena-B.abdiSTEAM_0:0:145997004150000
523no nickSTEAM_0:0:223593241150000
524no nickSTEAM_0:1:505692239150000
525no nickSTEAM_0:0:22919003150000
526no nickSTEAM_0:0:97200479150000
527no nickSTEAM_0:0:46965033150000
528no nickSTEAM_0:0:559509717150000
529no nickSTEAM_0:1:2463425150000
530no nickSTEAM_0:0:537917352150000
531no nickSTEAM_0:0:29812250150000
532no nickSTEAM_0:1:557465713150000
533no nickSTEAM_0:0:3809458150000
534mordNSTEAM_0:1:48340219150021
535no nickSTEAM_0:0:512181688150000
536no nickSTEAM_0:1:237705043150000
537no nickSTEAM_0:0:64278871150000
538no nickSTEAM_0:1:41591716150000
539no nickSTEAM_0:0:514139852150000
540no nickSTEAM_0:0:567615094150000
541no nickSTEAM_0:0:29963260150000
542no nickSTEAM_0:0:15546017150000
543no nickSTEAM_0:0:572159356150000
544no nickSTEAM_0:0:87277661150000
545Bamb0STEAM_0:0:102576825150000
546no nickSTEAM_0:1:21081678150000
547no nickSTEAM_0:0:420689110150000
548no nickSTEAM_0:0:160571161150000
549no nickSTEAM_0:0:26051683150000
550Arena-A.ShlomiRRR-STEAM_0:1:1048874051404121
* המידע בטבלה מתעדכן מידי חצי שעה